veneomistuksen uusi aika

Tilaus- ja Toimitusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan seatime charterpurjehdusten yhteydessä.

  1.Varaus ja maksaminen  

Varaus voidaan tehdä sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Hinnat neuvotellaan yksittäistapauksittain riippuen tilaisuuden sisällöstä ja asiakasryhmän koosta. Varaamme oikeuden korottaa hintaa asiakasmäärissä tapahtuvien muutosten mukaan. Laskutamme varausmaksuna 50% tapahtuman kokonaishinnasta, ellei erikseen sovita muuta.

  2. Varauksen muutokset   

Mikäli asiakkaalla ilmenee tarve siirtää tilaisuuden ajankohtaa, pyrimme ensisijaisesti muuttamaan ajankohtaa asiakkaan toivomusten mukaisesti ilman lisäkuluja. Ajankohdan muuttaminen riippuu varaustilanteestamme ja muutoksen onnistumisen todennäköisyys on sitä suurempi mitä aikaisemmin asiakas ilmoittaa muutoksesta.

Mikäli tilaisuuden ajankohdan muuttaminen ei onnistu kuluvalla kaudella, voimme siirtää tilaisuuden myös seuraavalle kaudelle.

  3. Varauksen peruuttaminen   

Kaikki varaukset voidaan peruuttaa ilman kustannuksia 3 viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa. Mikäli peruutus tapahtuu 1-3 viikkoa ennen tilaisuutta, varaamme oikeuden laskuttaa 50% kokonaishinnasta.

Peruutukset, jotka tehdään alle viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa laskutetaan täyden hinnan mukaan ellei varaustilanne salli ajankohdan muutosta kuluvalle kaudelle.

  4. Asiakkaan velvollisuudet   

Asiakas on velvollinen suorittamaan maksun näiden ehtojen mukaisesti ja noudattamaan purjehduksen aikana kipparin neuvoja ja ohjeita. Asiakkaan on ilmoitettava osallistuvien henkilöiden nimet ja syntymäajat seatimelle tilaisuuden alkuun mennessä, mikäli tätä erikseen pyydetään.

  5. Force Majeure   

Purjehduksen turvallisuuden varmistamiseksi seatime pidättää oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia reittisuunnitelmaan, purjehduksen kestoon tai ajankohtaan, mikäli sääolosuhteet tätä edellyttävät.

seatime pidättää niin ikään oikeuden keskeyttää purjehdus, jos osanottaja on mahdollisesti vaaraksi itselleen tai muille tai jos hän on sairas. Purjehdusten maksuja ei näissä tapauksissa korvata.